Dadi per cave a T per scanalature di macchine utensili

Dadi per cave a T per scanalature di macchine utensili

UNI

UNI 5531

DIN

DIN 508

Materiale 10

260804 – da M5 a M36

Download

Download

260804

Materiale 10